Hvordan skal din fremtid se ud?

Studievejledning

I løbet af dit efterskoleophold skal du udarbejde en uddannelsesplan og beslutte dig for, hvilken ungdomsuddannelse du ønsker at fortsætte med.

Uddannelsesplan
På efterskolen arbejder du videre med den uddannelsesplan, du allerede har, og i løbet af vinteren skal du have afklaret, hvilken ungdomsuddannelse du vil søge. Derfor får du også studievejledning hos os, og det foregår i tæt samarbejde mellem vejlederne og huslærerne.

Samtaler
Vi holder formelle samtaler med hver enkelt, så du får talt dine ønsker og tanker godt igennem. Når du har valgt din ungdomsuddannelse, sørger vi for at sende din tilmelding videre.

Uddannelsesaften
I løbet af skoleåret arrangerer vi også en uddannelsesaften, hvor vi inviterer forældre og tidligere elever hen på skolen til at holde oplæg om deres uddannelser og jobs.

Alt sammen for at inspirere og motivere dig.

Studievejledning

De officielle besøgsdage

Ses vi til Efterskolernes Dag eller Aften?

Image-banner