Dansk - Vejledning - Valgfag

Inge Strandgaard

Hvornår blev du ansat?
2013.

Beskriv kort din baggrund/uddannelse
Eksporttekniker og derefter læreruddannet i 2008.

Hvad underviser du i/hvilken jobfunktion har du?
Dansk, Krea, spinning, vejleder, AMR og Huslærer.

Hvorfor har du valgt at arbejde på en efterskole?
Det at vi lærer eleverne bedre at kende for vi også er sammen med dem i deres fritid, og at de ser os som mennesker, ikke kun lærere.

Hvad brænder du for i din jobfunktion?
Jeg elsker at undervise og at være sammen med eleverne.

Hvad gør GIE til en god arbejdsplads for dig?
Elevhusene, gode faciliteter mange gode kollegaer, forandringer og udvikling.

Hvem er dit største idol?
Hanne Vibeke Holst.

is-v2020