Engelsk - kulturfag - valgfag

Andreas Knudsen

Hvornår blev du ansat?
2018

Beskriv kort din baggrund/uddannelse
Læst til lærer på lærereuddannelsen i Odense.

Hvad underviser du i/hvilken jobfunktion har du?
Engelsk, Kulturfag samt valgfag.

Hvorfor har du valgt at arbejde på en efterskole?
Arbejdet med eleverne er noget helt andet. Man lærer hinanden og kende meget bedre og man har en helt anden tilgang til eleverne og undervisningen.

Hvad brænder du for i din jobfunktion?
Snakke og diskutere omkrig alle de spændende og fede ting der sker omkring os og videregive min passion for Basketball og Amerikansk fodbold.

Hvad gør GIE til en god arbejdsplads for dig?
Det sammenhold og stemning der er blandt lærerne. Det er helt specielt og gør dette til en fantastisk arbejdesplads.

Hvem er dit største idol?
Michael Jordan

Andreas Knudsen