Dansk - Tysk - Engelsk - Valgfag

Helle Koefoed

Hvornår blev du ansat?
2006

Beskriv kort din baggrund/uddannelse
Kort idrætspædagogisk grunduddannelse. Idræt fra Idræt og sundhed på Odense Universitet. Lærerseminariet i Odense

Hvad underviser du i/hvilken jobfunktion har du?
Huslærer/ vagtlærer Underviser i dansk, tysk, engelsk, valgfag

Hvorfor har du valgt at arbejde på en efterskole?
En efterskole favner alle muligheder for at se den unge fra forskellige sider af, således at det hele menneske dannes.

Hvad brænder du for i din jobfunktion?
At eleverne har det godt, og kan vokse lige der, hvor de er.

Hvad gør GIE til en god arbejdsplads for dig?
At jeg kan få lov til at vokse som menneske.

Hvem er dit største idol?
Hanne, min venindes mor

hk-v2020