Betingelser

Betalingen for dit skoleophold er opdelt i flere typer. Her kan du og dine forældre se, hvad I binder jer til.

Indmeldelsesgebyr
Når du melder dig ind, opkræver vi et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000, som skal betales senest 8 dage efter, at vi har bekræftet pladsen. Hvis du melder fra, så tilbagebetales beløbet ikke. Det koster ikke noget at blive skrevet på skolens venteliste. Når/hvis der viser sig en plads, opkræves indmeldelsesgebyret.

Depositum skoleåret 24/25
Året før du starter opkræver vi et depositum på kr. 4.000. Depositum skal betales 1. april kalenderåret før skolestart. En del af beløbet går til skoletøj og fri afbenyttelse af skolens vaskemaskiner. Det resterende beløb beholder vi i dit skoleår til at dække eventuelle skader, du har ansvar for. Sidste rate af skolepenge reguleres for det beløb du har til gode i depositum. Hvis du melder fra inden 1. december året før skolestart tilbagebetales 50% af depositum. Ved framelding tættere på skolestart tilfalder betalt depositum skolen.

Depositum skoleåret 25/26
Året før du starter opkræver vi et depositum på kr. 4.000. Depositum skal betales 1. marts kalenderåret før skolestart. En del af beløbet går til skoletøj og fri afbenyttelse af skolens vaskemaskiner. Det resterende beløb beholder vi i dit skoleår til at dække eventuelle skader, du har ansvar for. Sidste rate af skolepenge reguleres for det beløb du har til gode i depositum. Ved framelding efter 1. marts året før skolestart tilfalder betalt depositum skolen.

Depositum fra skoleåret 26/27:
1. oktober næsten to år før skolestart opkræves depositum på kr 4.000. En del af beløbet går til skoletøj og fri afbenyttelse af skolens vaskemaskiner. Det resterende beløb beholder vi i dit skoleår til at dække eventuelle skader, du har ansvar for. Sidste rate af skolepenge reguleres for det beløb du har til gode i depositum. Ved framelding efter 1. oktober næsten to kalenderår før skolestart tilfalder betalt depositum skolen.

1. maj året før skolestart opkræves første acontobetaling på kr. 3.000. Dette beløb er en del af den samlede betaling. Ved framelding efter 1. maj før skolestart tilfalder beløbet skolen og tilbagebetales ikke.

1. marts i året for skolestart opkræves aconto rate 2. på kr. 3.000. Denne betaling falder samtidig med at du skal melde ind i Optagelse.dk om dit uddannelsesvalg for det kommende skoleår. Dette beløb er en del af den samlede betaling. Ved framelding efter forfaldsdato tilfalder beløbet skolen og tilbagebetales ikke.

Skolepenge
Skolepenge opkræves i 11 rater med forfald 1. juni og 1. august før skolestart, samt 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april og 1. maj

Afbrydelsesgebyr
Hvis du framelder senere end 1. august eller afbryder i løbet af året, betaler du et afbrydelsesgebyr. Afbrydelsesgebyret udgør 4 ugers skolepenge uden statstilskud. I skoleåret 24/25 er ugeprisen 2.900 kr. Der betales for påbegyndte antal uger.

Hvis opholdet afbrydes inden for de første 2 uger ydes der ikke statsstøtte. Der skal derfor betales fuld pris for disse uger samt afbrydelsesgebyret.

Vi opkræver gebyret uanset hvorfor dit skoleophold bliver afbrudt.

Midlertidig afbrydelse
Hvis en elev af forældrene tages fri fra skole i en uge eller mere (f.eks. til ferierejse el.lign.) bortfalder statstilskuddet og elevstøtte til den/de pågældende uger. Det betyder at skolepengene i perioden stiger med statstilskuddet (1.383,20 kr.) og elevstøtten som er afhængig af husstandens indkomst (mellem 636 kr. og 1.320 kr.) pr. uge.

Transport
Vi transportere ofte eleverne til kampe og arrangementer i skolens egne busser og minibus. Undtagelsesvis kan transporten foregå i ansattes eller forældres biler. Ved accept af betingelserne på indmeldelsesformularen gives der tilladelse til kørsel i skolens busser og kørsel i private biler.

Billeder
På skolen tages mange billeder af elever og pårørende. Ved accept af betingelserne på indmeldelsesformularen giver jeg tilladelse til at skolen bruger disse billeder på hjemmeside, facebook og andre sociale medier samt i trykte materialer. Hvis et billede efterfølgende ønskes fjernet på de elektroniske medier, sletter skolen billedet.

amba
Værdier

Det du skal vide om værdierne

boglig_undervisning_orange
Boglig undervisning

Undervisning i 10. klasse

ikon_vejledning
Studievejledning

Vi hjælper dig på rette vej

efterskolebussen
Transport

Transport til og fra skolen

ikon_kost
Kost

En sund kost af god kvalitet

ikon_regler
Regler

Regler for opholdet hos os

ikon_under-luppen
Under luppen

Årsplaner, evalueringer etc.

ledige_pladser
Ledige pladser

Se vores ledige pladser

oekonomi1
Økonomi

Elevbetaling og statsstøtte

betingelser
Betingelser

Det med småt

antimobning
Antimobbestrategi

Arbejdet mod mobning

Oplev efterskolestemningen

Ses vi til Efterskolernes Dag?

Image-banner