Dansk, engelsk, tysk, vejledning og valgfag

Vibeke Zoffmann Jepsen

Hvornår blev du ansat?
August 2018

Beskriv kort din baggrund/uddannelse
Folkeskolelærer 16 år i en almindelig folkeskole. Master i dansk som 2. sprog Sprogskolelærer i 2 år

Hvad underviser du i/hvilken jobfunktion har du?
Jeg underviser i dansk, engelsk, tysk (og valgfag)

Hvorfor har du valgt at arbejde på en efterskole?
Unge mennesker, der er fulde af energi og livsmod er noget af det sjoveste at arbejde med. Det er skønt at lære eleverne at kende også uden for klasseværelset 🙂

Hvad brænder du for i din jobfunktion?
At gå på efterskole sætter gang i en personlig udvikling for eleverne. Jeg vil gerne stå på sidelinjen og støtte, når der er behov – og juble med eleven, når målene nås 🙂

Hvad gør GIE til en god arbejdsplads for dig?
GIE er en fantastisk arbejdsplads med et kompetent og energisk mandskab. Alle faggrupper gør deres yderste for at gøre GIE til et skønt sted – og så er det bare drøn sjovt at arbejde her, fordi ingen arbejdsdage ligner hinanden.

Hvem er dit største idol?
Bent Fabricius Bjerre

Vibeke Zoffmann Jepsen