360, matematik og valgfag

Thomas Mailund Mikkelsen

Hvornår blev du ansat?
2018

Beskriv kort din baggrund/uddannelse
Læreruddannet fra Ribe Statsseminarium 2001. Master i børne- og ungdomkultur, 2019.

Hvad underviser du i/hvilken jobfunktion har du?
360, matematik og valgfag.

Hvorfor har du valgt at arbejde på en efterskole?
Jeg har en stor interesse i at lære mine elever godt at kende. Ikke bare deres faglighed, men også følge med i deres navigeren i et fælles frie rum, hjælpe dem med deres udfordringer og nyde deres succeser. Derfor er fedt at have eleverne på skolen hele dagen.

Hvad brænder du for i din jobfunktion?
Relationsarbejdet i husene og i klasserne, samt at give eleverne nogle uventede indspark i form at fortællinger om livet og verden omkring os. Måske en lille historie om Peter Plys og hans venner.

Hvad gør GIE til en god arbejdsplads for dig?
Når eleverne bakker hinanden op, skråler igennem til fællessang og inviter hinanden med i fællesskabet.

Hvem er dit største idol?
Peter Plys

Thomas Mailund Mikkelsen