Fitness - engelsk - valgfag

Sandie Fornes

Hvornår blev du ansat?
August 2021

Beskriv kort din baggrund/uddannelse
Jeg er uddannet lærer med fagene Engelsk, idræt og samfundsfag og har arbejdet i efterskoleverdenen siden 2015. Herudover er jeg uddannet fitness og danseinstruktør og har arbejdet i fitnessbranchen siden 2012. Hvor jeg har undervist alle aldre ligefra babyer til seniorer.

Hvad underviser du i/hvilken jobfunktion har du?
På GIE underviser jeg i Engelsk, fitness og valgfag og er huslærer.

Hvorfor har du valgt at arbejde på en efterskole?
Fordi at vi mennesker bliver os selv i samspil med hinanden. På en efterskole er der tid til at gøre sig umage i mødet med hinanden og det er givende både at lære og være.

Hvad brænder du for i din jobfunktion?
At gøre en forskel for unge mennesker og bidrage til at de bliver klar til at springe ud i livet med masser af gå på mod og et åbent hjerte.

Hvad gør GIE til en god arbejdsplads for dig?
At jeg får chancen for at gøre min passion til min levevej. Og hver eneste dag kan gøre det i samarbejde med så dygtige kollegaer og spændende unge mennesker.

Hvem er dit største idol?
Louise Hay

Sandie Fornes