MTB+ - engelsk - MOT

Jeppe Snitkjær Meier

Hvornår blev du ansat?
2019

Beskriv kort din baggrund/uddannelse
Jeg er udannet lærer på VIAUC i Aarhus Har arbejdet som efterskolelærer siden 2014.

Hvad underviser du i/hvilken jobfunktion har du?
MTB+, Engelsk, MOT og Huslærer

Hvorfor har du valgt at arbejde på en efterskole?
Jeg ser efterskolelivet som en unik måde at udføre min lærergerning på og sammenkoblingen mellem faglighed, nærvær og sjove og udfordrende oplevelser med mine elever giver mig nogle værdier, som jeg ikke tror jeg kan få i noget andet job. Her kan jeg som lærer få mulighed for at give mine elever nogle personlige, menneskelige og sociale oplevelser og kompetencer med videre i livet. Det at man som lærer er sammen med sine elever både i timerne og i daglige gøremål gør at man får et helt specielt forhold til dem, hvilket jeg værdsætter højt i mit arbejde.

Hvad brænder du for i din jobfunktion?
Jeg brænder for at give min erfaring videre. At skabe inspirerende undervisning hvor mine elever udvikler sig på det niveau de er på. Jeg brænder for at se mine elever forbedre sig og have det sjovt med det i fælleskab med andre.

Hvad gør GIE til en god arbejdsplads for dig?
At jeg er et sted hvor vores forskelligheder er en styrke. At jeg arbejder på en skole hvor man ikke bare lader stå til, men hvor udvikling på alle niveauer er et mål. Og så er mine kolleger og elever med til at give mig stor værdi og glæde i hverdagen.

JEPPE SNITKJÆR MEIER